Malby pomocí vysokotlaké techniky AIRLESS

Pro práce větších rozsahů (malby novostaveb, průmyslových hal, nástřiky fasád atp.) máme k dispozici Graco airless vysokotlakou techniku  s možností až 90m hadic - dosahu práce a na dvou stříkacích pistolích na jednom stroji. Výhoda ve vysoké kvalitě povrchu malby - hladké povrchy (sádrokarton, hladké stěrky atd.) a jednoznačné rychlosti a výkonnosti prováděné práce.