Lepení stropních kazet, rozet a okrasných lišt

Lepíme stropní kazety, ozdobné rozety, lišty a fabiony včetně veškerých fasádních prvků  (římsy, sloupy, pilastry, bosáže, oblouky, šambrány, nuty atd.)