Nátěry a renovace oken a dveří

Provádíme nátěry a renovace oken a dveří. Používáme běžné a nebo speciání barvy určené na okna nebo dveře, dle důležitosti a požadovaných nároků na renovace - památkově chráněné objekty. Nenávratně poškozené části vyměníme nebo nahradíme speciálním tmelem. Jsme firma s odbornou úrovní 2 v systému REPAIR CARE - oprav dřevěných rámů, oken, dveří a všech dalších truhlářských výrobků či komponentů v historických i soudobých budovách.